Dyreklinkk 24 - fondDyreklinkk 24 - Dyrlegens Senter avvsetter f.o.m år 2009, 2% av sitt årlige overskudd til et fond som skal bidra til å bedre dyrs helse og velferd.

Støtte kan gis til enkeltpersoner, foreninger eller andre som bidrar til å bedre dyrs helse eller velferd.

Utbetaling foretas en gang årlig og søknadsfristen er 15.07. Første gang 15.07.10
Søknaden blir vurdert i et eget utvalg ved Dyreklinikk 24 - Dyrlegens Senter, og avgjørelsen tas i nov hvert år.

 


 

Vi har gleden av å informere om at fonds midlene har blitt fordelt slik:

 

 

ÅR 2009:         LouisePetRescue v/ Beate Louise Scharning

ÅR 2010:         Ingen søkere.

ÅR 2011:         Ingen søkere.

ÅR 2012:         Ingen søkere/ midler.
Sett som startside

Dyreklinikk 24
Nyhetene

2013.12.01

Julekattesang..

Les mer »

2009.12.06

Svært sulten ilder..

Les mer »

HundeskoleDyrepensjonatValpeformidlingForsikringDyreklinikk 24 - fondMarkedsplassenBilligkrokenArkiv

Vintertilbud! "Seniorsjekk" inkl. blodprøve. Kun kr 899.- for medlemmer.  Gjelder for hund/ katt over 7/ 8 år.  

 

0